BiljarTEN IN OIRSCHOT

Sinds 14 oktober 2010 is de biljartclub weer actief. Door de nieuwe serre is er weer ruimte voor het biljard. Wilt u graag biljarten, meldt u zich dan bij Café de Nachtegaal.